Stretnutie komunity v júni?

Stretnutie komunity architektov môže byť konečne bez obmedzení! Navrhnite aké témy by ste na stretnutí uvítali. Ja ponúkam tému „maturita riadenia architektúry“, kde by zástupcovia viacerých inštitúcií ukázali príklady z praxe. Koncom júna by sme sa mohli zase vidieť osobne.
Kto má záujem o prezentovanie svojich skúseností? Prípadne tipy na iné témy? Odpovede zbierame pod príspevkom na nástenke.

Architektonický dlh

Aj vy sa určite sústredíte na inovácie, rast biznisu a moderné technológie. Pravdepodobne však väčšina vášho aplikačného portfólia vznikla v dobe, keď aktuálne moderné technológie ešte neboli dostupné. Je zrejmé, že všetku novú infraštruktúru budujete na aktuálnych verziách operačných systémov, aplikačných servrov a databáz či už sú v cloude alebo klasicky. Pravdepodobne však väčšina infraštruktúry nie je aktualizovaná na najnovšie dostupné verzie a možno sa nájdu aj verzie, ktorým už vypršal support. Architekti navrhujú riešenia tak aby boli čo najlepšie a najodolnejšie. Je však takmer isté, že poznáte situácie keď v mene rýchlej dodávky riešenie nie je dodané tak dobre ako to architekt zamýšľal, ale dostane sa doň „dočasné riešenie, ktoré sa neskôr opraví“.
Každému z vás asi bežia hlavou príklady týchto situácií. A vedeli by ste ich spomenúť kedykoľvek sa ktosi opýta. Poznáte však všetky takéto situácie? Viete ktoré vás ohrozujú? Máte prehľad o tom či ich viac pribúda alebo ubúda? O týchto otázkach budeme diskutovať na najbližšom stretnutí komunity slovenských enterprise architektov. Tá sa uskutoční 17.1.2022 od 17.00 na Zoom videokonferencii. Príďte sa zapojiť do diskusie:
https://zoom.us/j/92597616053?pwd=TWlZY3hqUW5TQmxuRlBiaktJWWlWdz09
Meeting ID: 925 9761 6053
Passcode: 270225 

Stretnutie komunity 4.10.2021

Nasledujúce stretnutie je plánované na 4.10.2021 opäť vo formáte panelovej diskusie s dvoma nosnými témami:
1) Hodnota (enterprise) architektúry pre organizáciu/spoločnosť/inštitúciu
2) Založenie profesijného združenia ICT architektov
V paneli budú opäť architekti zo štyroch bánk: ČSOB, Poštová banka, Tatra banka a VÚB – budeme pokračovať tam kde sme minule skončili. V rámci prípravy na druhú tému sa prosím vyjadrite ku definícii profesijného združenia.

Prihlásiť na stretnutie sa môžete kliknutím na „Like“ pod týmto blogom.

Stretnutie komunity 12.7.2021

Stretnutie prebehlo 12.7. vo formáte panelovej diskusie s dvoma nosnými témami:
1) Hodnota (enterprise) architektúry pre organizáciu/spoločnosť/inštitúciu
2) Založenie cechu / komory ICT architektov
V paneli boli architekti zo štyroch bánk: ČSOB, Poštová banka, Tatra banka a VÚB, v pléne zástupcovia ďalších inštitúcií. Dohromady som registroval 25 účastníkov vo veľmi živej a otvorenej diskusii.

Na stretnutí sme sa dohodli na kvartálnej periodicite podobných stretnutí. Termín ďalšieho stretnutia vychádza na 4.10. Vzhľadom na to, že sme nevyčerpali všetky načaté témy, forma a nosné témy predbežne ostávajú rovnaké. Zhodli sme sa tiež na potrebe prípravy definície profesijného združenia, ktorá prebehne formou príspevkov v skupine.

Portál pre všetkých fanúšikov architektúry

Máme zámer spojiť odborníkov zo všetkých oblastí architektúry a umožniť im vymieňať si odborné znalosti a skúsenosti, ale tiež navzájom komunikovať o všeobecných témach v rámci komunity.
Neregistrovaní návštevníci portálu majú prístup iba ku blogom. Po registrácii dostanete možnosť pripojiť sa ku niektorej záujmovej skupine a zúčastňovať sa na jej aktivitách.

Čo je vlastne enterprise architektúra?

V prvom rade sa na organizáciu potrebujeme pozrieť z pohľadu jej určenia. V rámci biznis architektúry modelujeme jej produkty, služby, procesy, organizačnú štruktúru či role jej zamestnancov. Tento pohľad je prakticky nezávislý od použitia informačných technológií pri fungovaní organizácie. (čítať ďalej…)

sk_SKSlovak