Čo je vlastne enterprise architektúra?

Enterprise architektúra je disciplína umožňujúca:

  • modelovať fungovanie prakticky akejkoľvek organizácie z rôznych uhlov pohľadu
  • podporiť transformáciu organizácie do želaného cieľového stavu

V prvom rade sa na organizáciu potrebujeme pozrieť z pohľadu jej určenia. V rámci biznis architektúry modelujeme jej produkty, služby, procesy, organizačnú štruktúru či role jej zamestnancov. Tento pohľad je prakticky nezávislý od použitia informačných technológií pri fungovaní organizácie.

Keď už máme biznis model organizácie, môžeme k nemu pripraviť model aplikačný a dátový – koncepčné pohľady na to, akým spôsobom podporujú informačné technológie fungovanie organizácie. Na tejto úrovni modelu abstrahujeme od toho, že modelované dátové štruktúry, aplikačné služby, aplikácie a ich funkčnosť musí bežať na nejakom hardvéri.

Až infraštruktúrna architektúra nám povie akým spôsobom je realizovaná podpora fungovania organizácie fyzicky. Aké siete, databázové či aplikačné servery, operačné systémy a softvérové platformy sú potrebné na dodanie IT služieb požadovaných biznisom.

Keď už máme statický pohľad na organizáciu zo všetkých pohľadov, môžeme modelovať zmeny do jej fungovania na všetkých úrovniach. Aký dopad by malo zavedenie nového produktu či služby? Čo bude potrebné zmeniť po schválení novej legislatívy? Ako zefektívniť poskytovanie služieb? Ako vylepšiť spokojnosť klientov? Na tieto otázky pomáha odpovedať motivačný pohľad modelujúci požiadavky, princípy, obmedzenia, ale aj stratégiu organizácie.

Prechod z aktuálneho do želaného cieľového stavu podporuje enterprise architektúra zachytením rozdielov do rozsahu projektu a podporou projektového manažmentu potrebnej zmeny.

Toľko teória. Ako to vyzerá v praxi? Aj o tom sa dozviete viac na týchto stránkach.

O autorovi/ke: Robo Séleš

Zapoj sa do diskusie

Komentáre


Warning: Undefined array key "_comment_object_id" in /home/ky029800/www_root/wp-content/plugins/peepso-core/activity/classes/activity.php on line 1516
sk_SKSlovak