Čo je vlastne enterprise architektúra?

V prvom rade sa na organizáciu potrebujeme pozrieť z pohľadu jej určenia. V rámci biznis architektúry modelujeme jej produkty, služby, procesy, organizačnú štruktúru či role jej zamestnancov. Tento pohľad je prakticky nezávislý od použitia informačných technológií pri fungovaní organizácie. (čítať ďalej…)

sk_SKSlovak